Missie & Kernwaarden

Onze missie:

Door globalisering creëert WorldEmp waarde voor klanten en medewerkers. Wij doen dat door gebruik te maken van de laatste virtuele technieken op het internet.


WorldEmp heeft succes als:

  • De klanten succesvol en tevreden zijn, omdat ze tegen aantrekkelijke tarieven direct gebruik kunnen maken van de juiste mensen. Zij kunnen daardoor goed inspelen op de wensen van hun opdrachtgevers.
  • Medewerkers het geweldig vinden om voor WorldEmp te werken, omdat ze worden geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Zij zijn daardoor heel loyaal aan zowel de klant als aan WorldEmp.
  • WorldEmp groeit tot een bloeiend bedrijf, dat in staat is om nieuwe zakelijke kansen mogelijk te maken.
  • Het bedrijf fungeert als een verantwoordelijke entiteit, zowel op sociaal, ethisch als ecologisch gebied.

Kernwaarden:

  • Betrouwbaarheid
  • Kwaliteit in procesbeheersing